Wie is onze eígen doelgroep? Oftewel: “werken jullie ook voor organisaties zoals de mijne?”

Wie is onze eígen doelgroep? Oftewel: “werken jullie ook voor organisaties zoals de mijne?”

Op deze website vind je meerdere artikelen over de doelgroepen waar je mee te maken krijgt als je met omgevingscommunicatie aan de slag gaat: bewoners, ondernemers, weggebruikers, reizigers of voorbijgangers (download ook vooral de checklist!). Maar pas geleden werd ik gebeld met de vraag wie onze eígen doelgroep is. Of eigenlijk “werken jullie ook voor organisaties zoals de mijne”? Vooropgesteld: iedereen met een vraag op het gebied van omgevingscommunicatie, omgevingsmanagement of participatie mag contact met ons opnemen. Als we dan een beetje inzoomen, zien we dat we vooral door de volgende functies/rollen worden ingeschakeld:

Projectmanager, projectdirecteur of projectleider

Als projectmanager, projectdirecteur of projectleider ben je ervoor verantwoordelijk je project binnen tijd, geld en scope af te ronden. Een goede relatie met je projectomgeving is daarin heel belangrijk, want daarmee beperk je de omgevingsrisico’s. Je wilt tenslotte niet dat je project vertraging oploopt door gedoe met je omgeving! Onze omgevingsmanagers en communicatieadviseurs hebben jarenlange ervaring op diverse projecten en nemen jou dit werk met veel plezier uit handen.

Omgevingsmanager

Communicatie valt in het IPM-model onder jouw verantwoordelijkheid als omgevingsmanager. Maar daarnaast hou je je bezig met stakeholdermanagement, conditionering, vergunningen, kabels en leidingen, flora en fauna en bodemonderzoek. Als communicatieadviseur bouwen we graag samen aan een tevreden projectomgeving: jij voor de (individuele) stakeholders, wij voor het bredere publiek. Het grijze gebied daar tussenin kennen we als geen ander, daar komen we wel uit!

Tendermanager

Steeds vaker leggen opdrachtgevers hun communicatievraagstukken (gedeeltelijk) weg bij de opdrachtnemer. Daarmee worden omgevingsmanagement en -communicatie steeds vaker onderdeel van de contracteisen en de aanbesteding voor een project. We denken graag met je mee over een passende invulling van de omgevingshoofdstukken in je tenderaanbieding.

Communicatiemanager

Ben jij verantwoordelijk voor de omgevingscommunicatie van een (groot) project en zoek je versterking in je team? Of ben je verantwoordelijk voor een communicatieafdeling, en vallen daar ook bouw- of infraprojecten onder? Bel ons gerust! We zijn gewend om op welk willekeurig moment van een project in te stappen en te doen wat er nodig is: van aanbestedingsleidraad tot communicatiestrategie en de uitvoering ervan.

Communicatieadviseur

Wel communicatieadviseur, maar geen ervaring met omgevingscommunicatie? Ben jij voor teveel projecten verantwoordelijk en kom je daardoor handen of tijd tekort? Of ga je bijvoorbeeld met zwangerschapsverlof en zoek je tijdelijke vervanging? Laat maar weten!

Doelgroep: publieke en commerciële organisaties, opdrachtgevers en opdrachtnemers

Als je puur vanuit het omgevingsbelang van een bouwproject handelt, is er niet zoveel verschil in de communicatieaanpak vanuit opdrachtgever of opdrachtnemer. Wij werken dus voor allebei! Zo werken we onder andere voor (semi)overheden zoals provincies, gemeenten, waterschappen en publieke organisaties als ProRail, Gasunie en Rijkswaterstaat. Ook werken we voor commerciële organisaties, zoals ontwikkelaars en adviesbureaus, die wel met omgevingscommunicatie aan de slag willen of moeten voor een project, maar dit niet altijd zelf in huis hebben. Daarnaast werken we ook regelmatig voor aannemers (onder andere voor de A16 Rotterdam, spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf, Arentschool).

In voortraject, aanbestedingsfase of uitvoeringsfase

Bouwen aan een goede relatie met je projectomgeving kost tijd. Als je pas begint met omgevingscommunicatie als de (voorbereidende) werkzaamheden buiten al zijn gestart, ben je te laat. Daarom starten we graag zo vroeg mogelijk met onze aanpak voor communicatie en participatie. Het liefst al in de initiatief- of ontwerpfase. Dan is er ruim voldoende tijd om te onderzoeken wie de projectomgeving is, welke informatie- en communicatiebehoefte er is, daar een plan voor op te stellen, participatie te doen en te bouwen aan die goede relatie.

Uiteraard kunnen we ook in de uitvoeringsfase van jouw project de omgevingscommunicatie verzorgen. We vertalen dan onder andere het strategisch communicatieplan naar concrete middelen en zorgen voor afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de omgeving. In de fase daarvoor dragen we graag bij aan goede aanbestedingseisen (opdrachtgever) op het gebied van communicatie of een communicatieaanpak als onderdeel van je tenderaanbieding (opdrachtnemers).

Niet onuitputtelijk

Staat jouw functie niet in bovenstaand rijtje, maar kun je wel hulp gebruiken met omgevingscommunicatie, bijvoorbeeld voor advies, uitvoering, een omgevingsanalyse of aanbesteding? Laat het dan gerust weten!

Interessant artikel? Delen mag!

downloads

Met wie krijg je te maken tijdens je project?

9 contentrubrieken die je kunt gebruiken voor je projectsite

Gratis inhaakkalender 2024 voor de bouw- en infrasector

onze diensten

Meer informatie?

Neem contact op met ons voor meer informatie