Waarom zou je omgevingscommunicatie inzetten voor bouwprojecten?

Waarom omgevingscommunicatie voor bouw- en infraprojecten en gebiedsontwikkelingen?

Het doel van omgevingscommunicatie tijdens (binnenstedelijke) bouw- en infraprojecten is een soepel bouwproces door het creëren van wederzijds begrip, vertrouwen, draagvlak en acceptatie. Voor jouw bouwwerkzaamheden én voor hun frustratie. Door te bouwen aan een goede relatie met de omgeving en diezelfde omgeving actief te betrekken en te informeren, kun je weerstand wegnemen, verwachtingen managen en omgevingsrisico’s beheersen.

Als je omgevingscommunicatie goed inzet als project, begrijpt de omgeving het project, de aanpak, de gemaakte keuzes en noodzakelijke hinder, en heeft hier begrip voor. Andersom begrijp je als projectteam wat jouw project voor de omgeving betekent en kun je daarnaar handelen. Met een goede relatie met je tijdelijke ‘buren’ bouw je zonder gedoe van buitenaf!

In deze blog lees je welke impact een project heeft op de omgeving, waarom omgevingscommunicatie een belangrijke risicobeheersmaatregel is en wat omgevingscommunicatie oplevert voor jouw project.

De impact van bouwen op de omgeving

Bouwprojecten, infrastructurele projecten of gebiedsontwikkelingen vinden vaak plaats in de openbare ruimte. Daarmee hebben ze grote impact op de omgeving: ze verstoren de dagelijkse routine van bijvoorbeeld omwonenden, ondernemers of gebruikers van een gebied. Daarnaast is bouwen zonder hinder – in de vorm van bijvoorbeeld geluid, trillingen, stof, bouwverkeer of omleidingen – niet mogelijk. Ben jij je bewust van de omgeving waarin je jouw project realiseert?

Wat verstoor jij met jouw werkzaamheden? Een paar voorbeelden:

 • De terugkerende route naar school, werk, de supermarkt of de trein;
 • Een ongestoorde nachtrust;
 • Geconcentreerd thuiswerken;
 • De dagelijkse ronde met de hond;
 • De strakke planning van een jong gezin;
 • Onbezorgd buitenspelen voor de kinderen uit de buurt;
 • De verkeersveiligheid van al die voorbijfietsende scholieren;
 • De bekende route van een blinde of slechtziende.

Een doorgaande fietsroute voor scholieren werd vernieuwd en was daarom tijdelijk afgesloten.

Waarom omgevingscommunicatie?

Wil jij je bouw- of infraproject realiseren zonder gedoe met je projectomgeving? Betrek en informeer die omgeving dan! Bewoners, gebruikers, ondernemers – welke rol iemand ook heeft – iedereen heeft vanuit zijn eigen belang behoefte aan communicatie, participatie en informatie.

Met omgevingscommunicatie kun je bouwen aan een goede relatie met je tijdelijke ‘buren’. Door mensen niet alleen te informeren, maar ook te betrekken, mee te laten denken en een stem te geven in je project, zorg je voor draagvlak. Door uit te leggen wat je doet, waarom je dat doet en welke andere opties je overwogen hebt (bijvoorbeeld), zorg je voor begrip voor de overlast die je veroorzaakt.

Combineer je dat met informatie over planning, werkzaamheden en hinder, dan voorkom je verrassingen én beperk je het gevoel van hinder. Daarmee verminder je simpelweg frustratie en irritatie. En dat verkleint weer het risico op klachten, bezwaarprocedures en negatieve publiciteit. Een dus verstoring van je bouwproces. Daarmee is omgevingscommunicatie ineens een risicobeheersmaatregel!

Weet jij wat er leeft in de omgeving van jouw bouw- of infraproject? Waar omwonenden zich zorgen over maken? Waar de ondernemer op de hoek ’s nachts wakker van ligt? Of waar gebruikers tegenop zien? En wat jij wellicht kunt doen om die zorgen weg te nemen?

Wat levert omgevingscommunicatie op?

Een goede omgevingscommunicatieadviseur zorgt er buiten de bouwhekken voor dat jij binnen de hekken soepel – binnen tijd, geld en scope – kunt bouwen. Zonder vertraging die veroorzaakt wordt door de omgeving. Zonder (veel) extra kosten. Zonder stilleggingen van buitenaf. En zonder vernietigende publiciteit.

Dat betekent overigens wel dat jij je communicatieadviseur en omgevingsmanager mee moet nemen in het project. Zodat die buiten de hekken kunnen uitleggen waarom we ’s nachts werken, waarom het echt niet zonder geluidsoverlast kan of waarom die fietsroute echt niet open kan blijven. Zodat de communicatieadviseur kan uitleggen welke afwegingen er zijn gemaakt om tot deze aanpak te komen en op welke manieren je hinder zoveel mogelijk probeert te beperken.

6 redenen voor omgevingscommunicatie

Zes redenen om omgevingscommunicatie in te zetten in jouw project:

 • Bouwen zonder gedoe met je omgeving;
 • Beheersen van omgevingsrisico’s;
 • Managen van verwachtingen, binnen en buiten de bouwhekken;
 • Voorkomen van verrassingen over en weer;
 • Wegnemen van weerstand;
 • Creëren van wederzijds begrip en draagvlak.

Kort samengevat:

Het doel van omgevingscommunicatie is het voorkomen dat jouw bouwproces onverwacht verstoord wordt door je tijdelijke ‘buren’. Met goede communicatie, participatie en informatie zorg je er buiten de bouwhekken voor dat je binnen de hekken soepel kunt bouwen.

Interessant artikel? Delen mag!

downloads

Met wie krijg je te maken tijdens je project?

9 contentrubrieken die je kunt gebruiken voor je projectsite

Gratis inhaakkalender 2024 voor de bouw- en infrasector

onze diensten

Meer informatie?

Neem contact op met ons voor meer informatie