Aanbestedingsbegeleiding

De omgeving kreeg de afgelopen jaren een belangrijke(re) rol binnen bouwprojecten. Dat betekent dat communicatie en omgevingsmanagement niet meer weg te denken is als onderdeel van je project. We zien zelfs projecten waarbij de communicatieadviseur onderdeel uitmaakt van het IPM-team.

De komst van de Omgevingswet verankert de omgang met de omgeving nog verder binnen de sector. We kunnen ons voorstellen dat je als opdrachtgever zoekt naar hoe je communicatie onderdeel kunt maken van je aanbestedingsleidraad. Of dat je als opdrachtnemer omgevingscommunicatie niet direct in huis hebt, maar dit wel mee wilt (of moet) nemen in je tenderplan.

Aanbestedingsbegeleiding

Met onze ervaring aan zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde bieden we je graag aanbestedingsbegeleiding!

Wat houdt aanbestedingsbegeleiding voor jou als opdrachtgever in?

 

Als opdrachtgever wil je je project realiseren zonder ‘gedoe’ met de omgeving en draagvlak creëren. Tegelijkertijd wil je de goede naam van je organisatie en de eventuele projectpartners bewaken. Als je de keuze maakt om omgevingscommunicatie bij de opdrachtnemer neer te leggen, adviseren we je om hier een paragraaf over op te nemen in de aanbestedingsleidraad en opdrachtnemers ook te belonen voor een goede omgevingsaanpak.

Vanuit onze ervaring bij zowel publieke als commerciële organisaties helpen we jou tijdens de aanbestedingsfase – met onze dienst aanbestedingsbegeleiding – om te bepalen hoe de taak- en rolverdeling er voor omgevingscommunicatie uitziet. Welke verantwoordelijkheid en regie houd je als opdrachtgever, wat leg je juist bij de opdrachtnemer neer?

De verdeling is afhankelijk van wat je als opdrachtgever wilt, maar hangt ook samen met de contractvorm in het algemeen, de kansen en risico’s die er zijn en welk belang je als opdrachtgever bij het project hebt. Een veel voorkomende verdeling bij met name publieke projecten is een verdeling tussen publiekscommunicatie (opdrachtgever, nut en noodzaak) en bouwcommunicatie (opdrachtnemer, werkzaamheden en hinder).

Als de verdeling duidelijk is, helpen we jou als opdrachtgever met een gedegen communicatieparagraaf, waarin we duidelijk omschrijven wat we van de opdrachtnemer verwachten en aan welke eisen de communicatie en relatie met de omgeving moet voldoen. Alle aspecten van de communicatie nemen we hierin mee of wegen we af. En we schrijven het natuurlijk zo op, dat de opdrachtnemer ook begrijpt wat je als opdrachtgever van hem verwacht. 

Later, in de uitvoeringfase, kunnen we met deze kennis optreden als communicatieregisseur om ervoor te zorgen dat je ook daadwerkelijk krijgt wat je in de aanbesteding uitvroeg. Als opdrachtgever blijf je (in de meeste gevallen) immers eindverantwoordelijk voor de omgevingscommunicatie, dus wilt je daar regie op houden.

 

Meewerken in tenders

Relevante artikelen

Het maakt niet of je opdrachtgever of opdrachtnemer bent:

"in beide gevallen wil je je project realiseren zonder gedoe met de omgeving"

Wat bieden we jou als opdrachtnemer aan bij een tenderplan?

We hebben zowel ervaring in aanbestedingsbegeleiding aan de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerskant. Die ervaring zorgt ervoor dat we jouw belangen als opdrachtnemer begrijpen en weten wat opdrachtgevers verwachten op het gebied van omgevingscommunicatie. We weten waar opdrachtgevers zich zorgen om (kunnen) maken, en hoe we daar proactief op in kunnen spelen. Die informatie vertalen we naar een duidelijke en concrete communicatieaanpak, als onderdeel van het tenderplan.

Maatwerk, gericht op het project,  het voorkomen van ‘gedoe’ en tegelijkertijd de reputatie van jou als opdrachtnemer, de opdrachtgever en het project intact te houden. Ons doel is ervoor te zorgen dat jij als opdrachtnemer het beste resultaat behaalt op de onderdelen communicatie en/of omgeving door volledig aan te sluiten op de (ongeschreven) wensen en behoeften. Later, in de realisatiefase, pakken we uiteraard graag de uitvoering van de communicatieaanpak voor je op.

over bouwen zonder gedoe

Hulp nodig bij jouw bouw- of infraproject?

Waarmee kunnen we jou helpen?

Een goede relatie en goede communicatie met je omgeving zorgt ervoor dat je bouwproces soepel verloopt. Wij helpen je graag vanaf de plan- of initiatieffase.

Je wilt je omgeving graag écht bereiken. Dat begint met weten met wie je communiceert en wat de behoeften zijn. Wij verzorgen die analyse voor je.

Soms heb je tijdelijk behoefte aan extra communicatiecapaciteit. Wij gaan altijd op zoek naar de juiste adviseur voor jouw vraag.

Wil je meer weten over omgevingscommunicatie of kan ik je ergens anders bij helpen? Neem dan contact met Katja op.