Wat is het verschil tussen projectcommunicatie, publiekscommunicatie, omgevingscommunicatie en bouwcommunicatie?

Wat is het verschil tussen projectcommunicatie, publiekscommunicatie, omgevingscommunicatie en bouwcommunicatie?

Omgevingscommunicatie, bouw- en hindercommunicatie, projectcommunicatie en publiekscommunicatie, het zijn alle vier termen voor communicatie die gerelateerd is aan een bouwproject. Ze worden ook door elkaar gebruikt, en dat zorgt soms voor wat verwarring. Wanneer gebruik je welke term? Welke onderwerpen passen bij welke communicatiesoort? Wie staat waar (meestal) voor aan de lat? Je leest het in deze blog.

Projectcommunicatie

Platgeslagen omvat projectcommunicatie alle communicatie over het bouwproject. Dat gaat verder dan communicatie met de omgeving of communicatie specifiek over de hinder die de werkzaamheden veroorzaken. Onder projectcommunicatie vallen onder andere corporate communicatie, woordvoering, interne communicatie, online communicatie en omgevingscommunicatie. In de meeste gevallen is projectcommunicatie een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, al heeft de aannemer hier natuurlijk ook een (inhoudelijke) rol in.

Omgevingscommunicatie

Omgevingscommunicatie is alle communicatie met iedereen die buiten de projectorganisatie (opdrachtgever en opdrachtnemer) direct of indirect met jouw bouw- of infraproject te maken krijgt. Omgevingscommunicatie gaat over het bouwen aan een goede relatie met de projectomgeving, het creëren van draagvlak, begrip en acceptatie voor je project en over verwachtingenmanagement: het voorkomen van verrassingen. Maar ook over het betrekken bij en informeren over het project. Omgevingscommunicatie splitsen we vaak op in publiekscommunicatie en bouw- en hindercommunicatie en is zodoende een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Publiekscommunicatie

Publiekscommunicatie gaat onder andere over nut en noodzaak van het project, het toekomstperspectief op de lange termijn, de aanpak en organisatie van het project, tijd, geld en scope. Oftewel: waarom is het nodig, hoe pakken we het aan, hoe hebben we het georganiseerd, welke mijlpalen kent het project? Publiekscommunicatie is over het algemeen gericht op het grote publiek. Dit gaat verder dan de directe omwonenden of bedrijven in de buurt, er is – naast direct betrokkenen of belanghebbenden – ook een breder publiek dat interesse heeft of op andere manier dan werkzaamheden met het project te maken krijgt. Over het algemeen staat de opdrachtgever primair aan de lat voor de publiekscommunicatie over een project.

Bouw- en hindercommunicatie

De naam zegt het al: bouw- en hindercommunicatie omvat alle communicatie over de bouwwerkzaamheden en de impact ervan: de hinder die de werkzaamheden veroorzaakt. Welke werkzaamheden vinden plaats? Op welk moment en welke locatie? Welke bouwmethode hanteren we? Wat betekenen de werkzaamheden voor de omgeving, wat merken de buren ervan?

Maar ook: welke maatregelen treffen we om hinder te beperken of zelfs te voorkomen? Het belangrijkste doel van bouw- en hindercommunicatie is het voorkomen van negatieve verrassingen voor de omgeving. Over het algemeen is de aannemer verantwoordelijk voor de bouw- en hindercommunicatie, uiteraard in nauwe samenwerking met – of onder regie van – de opdrachtgever.

Samenvatting

VerantwoordelijkProjectfaseOnderwerpen
ProjectcommunicatieOpdrachtgeverVoortraject
Uitvoering
Ingebruikname
Parapluterm:
Corporate
Intern
Woordvoering
Online
Omgeving
OmgevingscommunicatieOpdrachtgever
Opdrachtnemer
Voortraject
Uitvoering
Parapluterm:
Verwachtingenmanagement
PubliekscommunicatieOpdrachtgeverVoortraject
Uitvoering
Ingebruikname
Nut en noodzaak
Toekomstperspectief
Aanpak project
Organisatie
Tijd, geld en scope
Bouw- en hindercommunicatieOpdrachtnemerUitvoeringAanpak werkzaamheden
Planning
Impact op omgeving/hinder

Los van terminologie: open, eerlijk en op tijd communicatie altijd belangrijk

Hoewel de verschillende termen door elkaar heen worden gebruikt, helpt de juiste term in de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemers, projectpartners en bijvoorbeeld stakeholders wel om duidelijkheid te scheppen over doelen, taken, rollen en verantwoordelijkheden. Waar geen verschil in zit is het belang van goede communicatie.

In alle gevallen geldt dat het belangrijk is om te bouwen aan een goede relatie met de omgeving, en open, eerlijk en tijdig te communiceren. Goede communicatie met je projectomgeving draagt bij aan draagvlak en acceptatie, maakt de daadwerkelijke realisatie van je project soepeler en kan een positieve impact hebben op de reputatie van alle betrokken partijen. Met communicatie kun je als project vragen en zorgen wegnemen, een kijkje achter de schermen bieden, zorgen voor begrip over de complexiteit van het project en mensen enthousiasmeren voor jouw project of zelfs de sector in het algemeen.

Kunnen we je helpen?

Db-m ondersteunt (semi)overheden, ontwikkelaars en aannemers met omgevingscommunicatie vanaf de planfase tot aan de ingebruikname. Wil je graag advies over omgevingscommunicatie voor jouw project? Neem dan gerust contact met ons op!

foto: Stefan Verkerk

Interessant artikel? Delen mag!

downloads

Met wie krijg je te maken tijdens je project?

9 contentrubrieken die je kunt gebruiken voor je projectsite

Gratis inhaakkalender 2024 voor de bouw- en infrasector

onze diensten

Meer informatie?

Neem contact op met ons voor meer informatie