Het bouwhek als communicatiemiddel: bouwplaatsbeleving

Het bouwhek als communicatiemiddel

Bouwprojecten hebben impact op hun omgeving. Helemaal als het om grote projecten gaat in drukbevolkt binnenstedelijk gebied. Geluid, stof, licht, uitzichtbeperking: het hoort bij de bouwplaats, maar is niet perse prettig voor de omgeving. Buren (omwonenden of ondernemers) die tegen de bouwhekken aankijken, weggebruikers die om de bouwplaats manoeuvreren, voorbijgangers die zich afvragen wat er allemaal gebeurt. Leefbaarheid op en rond de bouwplaats is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Je kunt de beleving van je project verbeteren door na te denken over de inrichting van je bouwplaats. Maar ook door je bouwhekken of -schuttingen in te zetten als communicatiemiddel.

Manieren om je bouwhek in te zetten als communicatiemiddel

  • Bouwhekken of -schuttingen zorgen natuurlijk voor de afscherming van je bouwplaats en de bouwwerkzaamheden die daar plaatsvinden. Wil je de bouwplaats een positieve beleving meegeven voor je projectomgeving, dan kan dat door bijvoorbeeld doeken op de hekken te hangen.
  • Een ‘gesloten’ bouwplaats ziet er net wat aantrekkelijker uit dan een ‘open’ bouwplaats. Stof waait minder de straat op, rommel op de bouwplaats is minder zichtbaar en het gevoel van overlast voor bijvoorbeeld omwonenden is kleiner. Oftewel: bouwhekdoeken of -schuttingen zijn een maatregel om hinder te beperken.
  • Bouwhekdoeken zijn een mooie manier om op locatie te vertellen wat je bouwt, wat men binnen de bouwhekken ziet gebeuren, hoe het ontwerp eruit ziet, hoe je de werkzaamheden aanpakt, wanneer je klaar bent, waarom jouw project een meerwaarde is voor de omgeving of waar men meer informatie kan vinden. Toevallige voorbijgangers zijn vaak wel nieuwsgierig over wat ze ter plaatse zien, maar zullen niet zo snel thuis achter de laptop kruipen op zoek naar een website. Informatie op locatie zelf is dus van toegevoegde waarde. Je kunt er ook voor kiezen om geen informatie te delen, maar het uitzicht aangenamer te maken voor de omving, met bijvoorbeeld (lokale) kunst.
  • Naast informatie op locatie zijn kijkgaten in de doeken of een uitkijkpunt ook heel interessant. De gemiddelde Nederlander is nieuwsgierig van aard en erg benieuwd wat er achter op de bouwplaats gebeurt. Bouwputtoerisme is niet voor niets een term.
  • Naast een platform om informatie te delen kun je de bouwhekken ook gebruiken om de omgeving een podium te geven. Zijn ondernemers lastiger bereikbaar door jouw bouwterrein? Hang bewegwijzering op naar die specifieke ondernemers. Zijn er buurtinitiatieven die zichtbaar willen zijn of wil de gemeente een boodschap overbrengen aan de lokale bevolking? Bied (gratis) posterruimte aan op de hekken.

Middelenmix: online en offline

Om alle betrokkenen te bereiken, zet je een mix aan communicatiemiddelen in en ben je daar waar je doelgroepen zich ook bevinden. Dat betekent dat je middelen en kanalen deels online en deels offline zijn. Bezorg bijvoorbeeld huis-aan-huis een brief met actuele bouwinformatie en deel deze informatie ook op sociale media (al dan niet gesponsord met een target op een bepaalde doelgroep of gebied), in bepaalde Facebookgroepen, via de BouwApp, op de bouwhekken en in lokale media. Door in te zetten op verschillende middelen en kanalen bereik je meer mensen en verras je minder mensen met jouw werkzaamheden en de bijbehorende hinder.

5 voorbeelden van projecten die het bouwhek als communicatiemiddel inzetten

Er wordt veel gebouwd en verbouwd in Nederland en bouwhekken of -schuttingen worden op vele verschillende manieren ingezet. Er zijn dan legio voorbeelden te vinden. Hier vind je er vijf projecten en voorbeelden.

Tijdens de vernieuwing van Den Haag Centraal station maakten we een serie bouwhekdoeken, waarop de medewerkers van zowel de aannemer als de opdrachtgever lieten zien wat hun bijdrage is aan de stationsverbouwing. Zo kregen de teamleden een gezicht en maakten we de personen achter de betrokken organisaties zichtbaar.

Op het KJ-plein in Den Haag is er op de bouwschuttingen ruimte voor allerlei onderwerpen, zoals het Feest aan Zee.

Hier in Italië heb je bijna niet in de gaten dat je tegen bouwhekken aankijkt. De bouwplaats is niet alleen aan het zicht onttrokken voor de vele toeristen die deze locatie bezoeken, ook is er een met een knipoog een link gelegd met de kerk die achter deze hekken gerestaureerd wordt.

Bij de Noord-Zuidlijn kregen de ondernemers uit de omgeving een gezicht dankzij de bouwers buiten. Een originele manier om de ondernemers in het projectgebied zichtbaar(der) te maken!

In Delft is ervoor gekozen om niet teveel informatie op de hekken hangen, maar te verwijzen naar de projectkanalen waar meer informatie te vinden is.

Interessant artikel? Delen mag!

downloads

Met wie krijg je te maken tijdens je project?

9 contentrubrieken die je kunt gebruiken voor je projectsite

Gratis inhaakkalender 2024 voor de bouw- en infrasector

onze diensten

Meer informatie?

Neem contact op met ons voor meer informatie