‘Bewust veilig’-dag: veiligheid en communicatie

‘Bewust veilig’-dag: veiligheid en communicatie

Vandaag is het ‘bewust veilig’-dag, een dag waarop we jaarlijks met elkaar stilstaan bij de veiligheid op en rond de bouwplaats. En omdat de omgeving van onze projecten ook met de bouwplaats te maken krijgt, is deze dag ook voor omgevingsmanagers en communicatieadviseurs van belang. Wat doen wij als communicatieadviseur zelf aan (onze eigen) veiligheid op de bouwplaats? Hoe speelt een veiligheid een rol in ons vak? En andersom: hoe speelt communicatie een rol in de veiligheid van een project?

Eigen veiligheid en die van anderen: diverse cursussen

Om onze kennis en ervaring over veiligheid op en rond de bouwplaats op peil te houden, volgen we regelmatig de bekende (en vaak verplichte) trainingen en beschikken we over diverse certificaten. Zelf beschik ik onder andere over VCA-VOL, het digitaal veiligheidspaspoort voor veiligheid langs het spoor (DVP) en verschillende generieke poortinstructies (GPI). Ik ken de ‘life saving rules’ van mijn opdrachtgevers en beschik over de juiste veiligheidskleding (PBM’s, persoonlijke beschermingsmiddelen: helm, hesje/jas, bril en schoenen/laarzen). Mijn opdrachtgevers (aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde) hebben veel aandacht voor veiligheid en organiseren daar regelmatig bijeenkomsten, workshops of zelfs speciale themadagen of – weken voor. Daar ben ik uiteraard ook van de partij.

De bouwplaats bezoeken

Als communicatieadviseur krijg ik regelmatig vragen over rondleidingen en bouwplaatsbezoeken. Niet alleen van omwonenden, gebruikers of voorbijgangers, maar ook van projectpartners en andere stakeholders. Daarnaast organiseren communicatieteams evenementen op of rond de bouwplaats om de omgeving te betrekken bij het project en de werkzaamheden. Denk aan de dag van de bouw, burendag of rond een mijlpaal in het project. Evenementen kunnen andersom ook bijdragen aan de veiligheid van een project. Lees daar meer over in deze blog over bouwputtoerisme.

Voorafgaand aan activiteiten inventariseren we altijd samen met de veiligheidskundigen en in samenspraak tussen opdrachtgever en opdrachtgever wat de (on)mogelijkheden en aandachtspunten zijn en welke maatregelen we moeten treffen om een en ander veilig te laten verlopen. De ene keer nemen we vanaf buiten de bouwhekken een kijkje op de bouwplaats, een andere keer richten we een speciaal kijkersvak in voor bezoekers en weer een andere keer zetten we juist een webcam in om mensen alleen op afstand mee te laten kijken.

Als we toch mensen meenemen op de bouwplaats, dan zorgen we er voor dat de juiste mensen vooraf op de hoogte zijn, bezoekers de benodigde veiligheidsinstructies krijgen en iedereen de juiste veiligheidskleding draagt. Ook begeleiden we deze bezoekers op de bouwplaats en zorgen we dat ze niet ‘vrij rondlopen’.

Veiligheid en communicatie

Als communicatieadviseurs houden we ons natuurlijk niet alleen maar bezig met het organiseren van bouwplaatsbezoeken. We zetten de interne communicatiekanalen regelmatig in om aandacht te vragen voor veiligheid. Ook roepen we de omgeving op om te letten op de veiligheid van de bouwplaats. Omwonenden en voorbijgangers kunnen hieraan bijdragen door bijvoorbeeld niet zonder toestemming op de bouwplaats te komen, zich te houden aan tijdelijke (verkeers)maatregelen en afzettingen en onveilige situaties te melden bij het project.

Veiligheid ook een belangrijk onderwerp voor communicatieadviseurs

Veiligheid op en rond de bouwplaats is een verantwoordelijkheid van iedereen die met een bouwproject te maken heeft. Ook als communicatieadviseurs hebben we hier een rol in. Niet alleen om de veiligheid van onze doelgroepen te bewaken, maar ook om er aandacht aan te besteden zodat iedereen er alert op blijft. De slogan is ‘Iedereen elke dag weer veilig thuis’, en daar sluit ik me volmondig bij aan!

Interessant artikel? Delen mag!

downloads

Met wie krijg je te maken tijdens je project?

9 contentrubrieken die je kunt gebruiken voor je projectsite

Gratis inhaakkalender 2024 voor de bouw- en infrasector

onze diensten

Meer informatie?

Neem contact op met ons voor meer informatie