Bouwen
zonder
gedoe

Search
Close this search box.

De buurt uitnodigen bij je project: een praktijkvoorbeeld

De buurt uitnodigen bij je project: een praktijkvoorbeeld

“Snelweg voor heet water’ gaat in Den Haag de grond in.” Dat kopte de NOS afgelopen vrijdag, toen de eerste warmwaterleiding van WarmtelinQ in Den Haag ondergronds werd gebracht. Al sinds augustus kijken omwonenden tegen twee dikke leidingen van ruim 900 meter aan, rijden ze om en parkeren ze elders. Het ondergronds brengen van deze eerste leiding is dan ook een mijlpaal in het project en hét moment om wat extra’s aan omgevingscommunicatie te doen. Daarom nodigden we de buurt uit om langs te komen; ook media en stakeholders waren welkom.

De buurt uitnodigen: een speciale kijklocatie

Al om 06.00 uur stond ik vrijdagochtend op de bouwplaats, samen met het bijna voltallige communicatieteam van WarmtelinQ (een ondergronds warmwaternet waardoor straks 120.000 huizen van het gas af kunnen). Eerst ontvingen we landelijke, regionale en lokale media. Aansluitend waren alle betrokken stakeholders uitgenodigd om een kijkje te nemen bij deze ‘intrekoperatie’. Rond 11.00 uur was daar groep 8 van basisschool Onze Wereld, een school die pal aan het tracé staat.

Ook omwonenden, ondernemers uit de buurt en alle andere geïnteresseerden waren van harte welkom. Samen met aannemer Heijmans richtten we een speciale kijklocatie in, pal naast het boorgat. Daar vonden mensen informatie over het project en de werkzaamheden en konden ze hun vragen stellen aan en zorgen delen met zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Omgevingscommunicatie

De speciale kijklocatie en alle activiteiten daaromheen zijn onderdeel van het strategisch communicatieplan dat ik eerder dit jaar opstelde voor WarmtelinQ. Met name de Haagse wijken Transvaal en Moerwijk ondervinden hinder van onze werkzaamheden (vooral verkeersdrukte en parkeeroverlast), dus het betrekken en informeren zijn belangrijke communicatiedoelstellingen. Om verrassingen te voorkomen en om draagvlak en begrip te creëren.

We gaan daarom op allerlei manieren in gesprek met de buurt: tijdens bijeenkomsten, gewoon op straat en dus ook tijdens grote zichtbare activiteiten als het ondergronds brengen van de leidingen. Daarnaast informeren we omwonenden en weggebruikers via brieven, de BouwApp, de website, sociale media (en advertenties), de navigatiesystemen, bebording op straat en diverse andere middelen en kanalen.

Voor wie er niet bij kon zijn, maakten we een video van de werkzaamheden

Positief sentiment

Vrijdag was het sentiment erg positief, we ontvingen nauwelijks negatieve reacties uit de omgeving, échte klachten bleven uit. Natuurlijk ondervinden mensen hinder van ons werk, maar ze zagen ook een spectaculair beeld: zes telekranen die een leiding (70 cm) van 900 meter in de lucht houden, om de buis binnen een dag volledig onder de grond te zien verdwijnen.

Bouwplaats openstellen om meerdere redenen

Een bouwplaats trekt de aandacht en wekt de interesse op, zeker als deze in een druk binnenstedelijk gebied ligt. Afgelopen vrijdag zagen we bijvoorbeeld de hele dag mensen rond het bouwterrein lopen, even stilstaan om te kijken, een praatje te maken met de mensen op de bouwplaats of met elkaar en foto’s en video’s te maken. Ook vanuit de omliggende woningen zagen we al vanaf 06.00 uur mensen kijken en de werkzaamheden vastleggen.

Zie ‘bouwputtoerisme’ – interesse in jouw project en werkzaamheden – vooral als iets positiefs, maak daar gebruik van! Je kunt je bouwplaats openstellen voor de omgeving om draagvlak te creëren. Maar er zijn ook andere redenen om ‘bouwputtoerisme’ te faciliteren. Een belangrijke reden is de veiligheid. Geïnteresseerden vinden altijd hun weg om te kijken bij werkzaamheden. Als je een goede, veilige plek inricht voor deze mensen, zullen ze op andere plekken niet voor onveilige situaties zorgen.

Ik zie een opengestelde bouwplaats daarnaast als een manier van transparante communicatie en maatschappelijke verantwoording, zeker waar het gaat om publieke (overheids)projecten. Daarnaast is het een mooie manier om iets positiefs voor de buurt te doen in een periode van overlast. En dat werd afgelopen vrijdag érg gewaardeerd!

foto’s: eigen archief, Vincent Basler, DroneScenario – video: Ward Oranje

Interessant artikel? Delen mag!

downloads

Met wie krijg je te maken tijdens je project?

9 contentrubrieken die je kunt gebruiken voor je projectsite

onze diensten

Meer informatie?

Neem contact op met ons voor meer informatie