Extra draagvlak door een kleine attentie

Extra draagvlak door een kleine attentie

We bouwen hier in Nederland niets zomaar. Door te bouwen – nieuwbouw, renovatie, herontwikkeling, uitbreiding – maken we Nederland een stukje mooier of beter, voorzien we in een behoefte. Daarbij nemen we allerlei maatregelen om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daar hoeven we geen sorry voor te zeggen. Maar het neemt niet weg dat een projectomgeving altijd overlast heeft in meer of mindere mate: geluid, trillingen, stof, bouwverkeer, omleidingen, afsluitingen. En soms gaat er gewoon wat mis, lopen dingen anders dan verwacht of de overlast is groter dan vooraf voorzien. Een beetje extra aandacht voor de projectomgeving – in de vorm van een kleine attentie bijvoorbeeld – kan dan helpen.

Eerst de basis op orde

Laat ik voorop stellen: de verbinding met je omgeving zoeken, werken aan vertrouwen en het creëren van draagvlak zijn essentieel als je een project wilt realiseren zonder gedoe met je omgeving. Pas als je de basis op orde hebt – verwachtingenmanagement naar je omgeving, verrassingen voorkomen – kun je nadenken over iets extra’s, zoals een attentie.

Momenten waarop je misschien iets extra’s wilt of moet doen:

 • Als je je niet aan de afspraken hebt gehouden;
 • Als je meer dan gemiddeld overlast veroorzaakt;
 • Als je iets te vieren hebt;
 • Als je ergens aandacht voor wilt vragen;
 • Als je iets uit wilt leggen of wilt laten zien dat je je omgeving begrijpt;
 • Als je mensen wilt bedanken voor hun begrip of geduld.

Verschillende mogelijkheden voor een kleine attentie

Natuurlijk zijn er legio mogelijkheden als het om kleine attenties gaat, en hangt de soort en grootte van allerlei dingen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan (niet onuitputtelijk):

 • Een klein cadeautje, zoals een energiereep of flesje water voor onderweg, bloembollen in het najaar of chocolaatjes met Pasen. Om sorry te zeggen of een mijlpaal met de buurt te vieren bijvoorbeeld;
 • Fietslampjes aan het begin van het schooljaar of een veiligheidsles op het schoolplein, om zo aandacht voor veiligheid van scholieren rond je bouwproject te vragen;
 • Een advertentie in de krant of een tekstkar langs de weg, om inwoners of weggebruikers te bedanken voor het begrip tijdens langdurige werkzaamheden of omleidingen;
 • Een tegoedbon van een lokale ondernemer, omdat die ondernemer veel last van jouw project had;
 • Een straatbarbecue op een plaats waar bewoners echt veel last hebben gehad;
 • Een (virtuele) ansichtkaart, bijvoorbeeld met de kerst, om te vertellen dat je niet werkt in de kerstvakantie;
 • Een rondleiding op de bouwplaats met een lekker bakje koffie – zomaar, tijdens de Dag van de Bouw, Burendag of tijdens bijzondere werkzaamheden – om uit te leggen wat het werk inhoudt of waar de overlast vandaan komt en te luisteren naar wat er in de omgeving leeft.

Een paar praktische tips

Voordat je nu fanatiek aan de slag gaat, is het goed om over de volgende dingen na te denken:

 • Koop lokaal waar dat kan! Zowel bewoners als de ondernemers in kwestie zullen dat waarderen;
 • Kies een attentie uit passend bij de aanleiding en de situatie;
 • Zorg altijd voor een uitleg bij je attentie, laat daarin zien dat je je realiseert wat je met je project veroorzaakt;
 • Doe het niet te vaak en maak het niet te duur. Het risico is dat je attenties worden gezien als omkoperij en een attentie zal nooit in verhouding kunnen staan tot de (gevoelsmatige) overlast die mensen ervaren;
 • Hoewel het slechts een enkeling zal zijn, kan jouw gebaar ook negatief worden opgevat. Houd daar rekening mee, maar laat je er niet door afschrikken;
 • Zorg altijd dat je basis op orde is (need-to-know-informatie) voordat je over extra’s gaat nadenken (nice-to-know).

Samengevat: denk zeker af en toe na over een kleine attentie

Een beetje extra aandacht in de vorm van een kleine attentie kan zeker een toegevoegde waarde hebben voor je project. Als je het op de juiste manier inzet, kan het zorgen voor extra draagvlak en begrip voor de werkzaamheden. Daarnaast draagt het bij aan het gevoel van je ‘tijdelijke buren’ dat ze zich gehoord en gezien voelen, waardoor ze altijd positiever over je project zullen zijn. En dat bouwt net wat makkelijker.

Interessant artikel? Delen mag!

downloads

Met wie krijg je te maken tijdens je project?

9 contentrubrieken die je kunt gebruiken voor je projectsite

Gratis inhaakkalender 2024 voor de bouw- en infrasector

onze diensten

Meer informatie?

Neem contact op met ons voor meer informatie