Hybride werken na corona: Minder dan de helft van de tijd op kantoor

Hybride werken na corona: Minder dan de helft van de tijd op kantoor

Veel mensen zijn na de coronaperiode blij weer naar kantoor te kunnen. Toch lijkt men het erover eens dat fulltime op kantoor werken verleden tijd is. Er is een nieuwe realiteit ontstaan: hybride werken. Voor veel organisaties betekent dit nieuwe beleidsonderwerpen en een andere interne communicatieaanpak. Want wat doet hybride werken met de medewerkersbetrokkenheid? En hoe draag je als HR- of communicatieafdeling positief bij aan deze nieuwe manier van werken? Onder andere door de directie in te zetten, stellen zowel KPN als Gasunie.

“In de coronaperiode ontwikkelden we als communicatieafdeling en HR het ‘Zo Werken Wij’-programma,” vertelt Inge van Geffen, communicatiebusinesspartner bij KPN. “We namen collega’s, voornamelijk via ons intranet TEAMKPN, continu mee in de ontwikkelingen binnen ons bedrijf: waar staan we, hoe werken we, welke kant willen we op? Dit programma zetten we voort toen we weer deels naar kantoor mochten, ook nu is het nog actueel.”

Het programma bestaat uit stappenplannen, handige tips en tools en een speciale thuiswerkwinkel. “De invulling van het programma is echt door en met collega’s gemaakt,” stelt Van Geffen. KPN liet een extern bureau onderzoek doen naar wensen en behoeften op het gebied van hybride werken. Ook een aantal extra vragen in het periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoek bood een bron van informatie. “De betrokkenheid was groot, een ruime meerderheid deelde zijn mening. De uitkomst? De ideale balans voor KPN ligt rond 40 procent op kantoor voor overleggen, brainstormsessies en sociaal contact en 60 procent elders werken.”

Overkoepelend

Ook bij Gasunie blijkt dat een gewilde verdeling te zijn. “Medewerkers vinden het heel prettig om elkaar te treffen, het geeft energie. Tegelijkertijd voeren we bijvoorbeeld lees- en schrijfwerk het liefst thuis uit. Die combinatie faciliteren we nu”, zegt Marieke Nienhuis, beleidsadviseur gezondheid en welzijn. “Vanaf het begin van corona deelden we vanuit HR en communicatie allerlei tips en handvatten over hoe je het beste thuis kunt werken.

Ook deden we onderzoek naar de wensen en behoeften in die periode,” zegt Desirée Dijkstra, adviseur interne communicatie. “Die onderzoeken zetten we na corona voort: vanuit de uitkomsten ontstonden bijvoorbeeld nieuwe communicatiemiddelen of een andere invulling ervan. Maar ook nieuw beleid op het gebied van HR.” Nienhuis geeft aan dat er heel bewust geen hybride-werkbeleid is opgesteld. “Afdelingen geven zelf invulling aan het nieuwe werken, op een manier die voor hen het beste werkt. Dat past niet in een overkoepelend beleid.” Wel zijn verantwoordelijkheden en uitgangspunten rondom thuiswerken vastgelegd, vult Dijkstra aan: “Voor corona werkten we zelden thuis, dus we werkten voorwaarden uit op het gebied van thuiswerkvergoedingen, reiskosten et cetera.”

c_kpn_2023

Interessant artikel? Delen mag!

downloads

Met wie krijg je te maken tijdens je project?

9 contentrubrieken die je kunt gebruiken voor je projectsite

Gratis inhaakkalender 2024 voor de bouw- en infrasector

onze diensten

Meer informatie?

Neem contact op met ons voor meer informatie